Program

Dag 1

Klokkeslett Tema
09:00 - 09:45 Sentralbankens time

Ida Wolden Bache (Direktør i pengepolitikk (PPO), Norges Bank)

09:45 - 10:30 Digitization of money and finance: Challenges and opportunities

Tommaso Mancini-Griffoli (Deputy Division Chief, Monetary and Capital Markets Department, International Monetary Fund (IMF)

10:30 - 10:45 Pause
10:45 - 12:00 Paneldebatt om digitale sentralbankpenger

Eva Julin (Deputy Head General Secretariat, Sveriges Riksbank)
Karsten Biltoft (Head of Financial Stability, Danmarks Nationalbank)
Torbjørn Hægeland (Direktør i finansiell stabilitet, Norges Bank)

12:00 - 12:15 Pause
12:15 - 13:00 Digitalisering og finansiell stabilitet

Morten Baltzersen (Finanstilsynsdirektør)

13:00 - 14:00 Lunsj
14:00 - 14:45 Utfordringer og muligheter for finanssektoren

Rasmus Figenschou (Konserndirektør New Business, DNB)

14:45 - 15:00 Pause
15:00 Digitalisering og utsikter for økt verdiskaping

Roger Schjerva (Sjeføkonom, IKT Norge)

- 16:15 Digitalisering og verdiskaping – hva vil fanges opp i statistikken?

Geir Axelsen (Administrerende direktør, Statistisk sentralbyrå)

16;15 - 16:30 Pause
16:30 - 17:15 Finansministerens time

Siv Jensen (Finansminister)

17:15 - 18:15 Apéritif og Prognoseprisen (Genaro Sucarrat, BI)
18:15 Middag