Informasjon

Valutaseminarets programkomité 2020:

  • Jeanette Strøm Fjære (Housing Lab ved OsloMet)
  • Håvard Hungnes (Statistisk sentralbyrå)
  • Lene Sauvik (Norges Bank)
  • Terje Strøm (NyAnalyse AS)
  • Vibeke Øi (Finansdepartementet)

Hvordan komme seg hit

">