Foredragsholdere

Siv Jensen

Finansminister

Siv Jensen tiltrådte som Finansminister i oktober 2013. Hun er diplomøkonom fra NHH og ledet Finanskomiteen på Stortinget fra 2001-2005. Jensen har vært leder i Fremskrittspartiet siden 2006. (Foto: Rune Kongsro)

Tommaso Mancini-Griffoli

IMF

Tommaso Mancini-Griffoli is a Deputy Division Chief in the Monetary and Capital Markets Department at the International Monetary Fund (IMF), focussed on monetary policy, central banking, and fintech. Prior to joining the IMF, Mr. Mancini-Griffoli was a senior economist in the Research and Monetary Policy Division of the Swiss National Bank. Mr. Mancini-Griffoli spent prior years in the private sector, including Goldman Sachs and technology startups. He holds a PhD from the Graduate Institute in Geneva, and other degrees from the London School of Economics and Stanford University.

Ida Wolden Bache

Norges Bank

Ida Wolden Bache er direktør for Norges Bank Pengepolitikk. Fra 2013 til 2015 var hun nestleder og senere direktør for Norges Bank Finansiell stabilitet. Hun har tidligere arbeidet som makroanalytiker i Handelsbanken og i Pengepolitisk avdeling i Norges Bank.

Morten Baltzersen

Finanstilsynet

Morten Baltzersen er utdannet samfunnsøkonom fra universitetet i Oslo og har vært direktør for Finanstilsynet siden 2011. Han har tidligere vært ekspedisjonssjef i Finans- avdelingen i Finansdepartementet der han også har innehatt flere andre stillinger. Fra 2000-2002 ledet han markedsoperasjonsavdelingen i Norges Bank. (Foto: CF-Wesenberg/Kolonihaven.no)

Rasmus Figenschou

DNB

Rasmus Figenschou er konserndirektør for New Business i DNB. Han har tidligere vært leder for Strategi og Konsernutvikling og divisjonssjef for Rogaland og Agder i DNB. Han har en MBA fra IMD Business School i Sveits.

Eva Julin

Sveriges Riksbank

Eva Julin har de siste 20 årene arbeidet i Sveriges Riksbank. Hun har blant annet vært sjef for kontanthånteringen og assisterende avdelingssjef i  avdelingen for markedsoperasjoner. Siden 2007 er Eva assisterende avdelingssjef i Stabsavdelingen. Hun har siden 2016 arbeidet med spørsmål knyttet til Riksbankens e-kroneutredning  og vært leder for projektets første del. I den andre delen av prosjektet er hun ansvarlig for riksbankens arbeid med å få en teknisk løsning for en e-krone, den såkalte e-kronepiloten. Eva Julin har PhD i samfunnsøkonomi fra Gøteborgs universitet.

Torbjørn Hægeland

Norges Bank

Torbjørn Hægeland er direktør for finansiell stabilitet i Norges Bank siden 2016. Før det har han mer enn 20 års erfaring fra Statistisk sentralbyrå, blant annet som forskningsdirektør fra 2010. Torbjørn Hægeland har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo. (Foto: Statistisk sentralbyrå)

Roger Schjerva

IKT-Norge

Roger Schjerva er sjeføkonom for IKT-Norge og leder IKT-Norges arbeid med digitalisering av offentlig sektor, arbeidet med industrielle datasentre og satsingen på digitalisering av industrien. Han har 15 års erfaring fra arbeid i storting og regjering, de åtte siste som statssekretær i Finansdepartementet (2005-2013). Schjerva er utdannet sosialøkonom fra Universitet i Oslo.

Karsten Biltoft

Danmarks Nationalbank

Karsten Biltoft er visedirektør i Danmarks Nationalbank og leder arbeidet med finansiell stabilitet. Han sitter i Nationalbankens ledergruppe og i styret i det danske finanstilsynet.  Biltoft har jobbet i Nationalbanken siden 1988 og har ledet en rekke andre avdelinger i banken. Han har også tidligere jobbet i OECD.  Karsten har en mastergrad i nationaløkonomi fra universitet i København.

Geir Axelsen

Statistisk sentralbyrå

Geir Axelsen er direktør i Statistisk sentralbyrå. Axelsen er utdannet samfunnsøkonom ved Universitetet i Oslo, og har i tillegg en Master of Public Management fra Harvards Kennedy School of Government. Axelsen har direktørerfaring fra Nav og Statoil, samt vært statssekretær i Finansdepartementet og underdirektør i Finansavdelingen i Finansdepartementet. (Foto: Karina Rønning)