Foredragsholdere

Jan Tore Sanner

Finansminister

Jan Tore Sanner tiltrådte som finansminister i Erna Solbergs regjering 24. januar 2020. Han har tidligere vært kunnskaps- og integreringsminister fra 2018 til 2020 og kommunal- og moderniseringsminister fra 2013 til 2018. Han har vært nestleder i Høyre siden 2004 og innvalgt på Stortinget fra Akershus siden 1993. Sanner var fast møtende vararepresentant på Stortinget 1989–1990 og leder i Unge Høyre 1990–1994. Sanner var 2. nestleder i Stortingets finanskomité 2005–2013 og Høyres finans- og næringspolitiske talsmann. Foto: Marte Garmann

Michael Keen

(Deputy Director, Fiscal Affairs, International Monetary Fund)

Michael Keen is Deputy Director of the Fiscal Affairs Department of the International Monetary Fund (IMF), focusing on a wide range of tax issues. He was previously Professor of Economics at the University of Essex and visiting Professor at Kyoto University, received the 2018 Holland medal for lifetime achievement in public finance, and is an Honorary President of the International Institute of Public Finance. He has worked extensively on tax issues from both a practical and a theoretical view point, having led technical assistance missions to over thirty countries, co-authored books on The Modern VAT, the Taxation of Petroleum and Minerals and Changing Customs and published extensively in academic journals.

Hans Christian Holte

Skattedirektør

Hans Christian Holte er utdannet statsviter ved Universitetet i Oslo og har vært skattedirektør siden 2013. Holte har siden 2017 ledet styret i OECDs skattedirektørnettverk Forum on Tax Administration, hvor 53 land deltar. Fra 2008 til 2013 var han direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT. Han har også bred arbeidserfaring fra en rekke departementer, og har tidligere arbeidet blant annet som avdelingsdirektør i Sosial- og helsedepartementet og som ekspedisjonssjef og assisterende departementsråd i Kunnskapsdepartementet.

Lars Sørgard

Konkurransedirektør

Lars Sørgard er dr. oecon og utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har vært konkurransedirektør siden 2016. Sørgard har permisjon fra stillingen som professor i samfunnsøkonomi ved NHH, og har arbeidet i flere perioder tidligere i Konkurransetilsynet som sjeføkonom. Han har særlig forsket på feltene næringsøkonomi og konkurransepolitikk, og var en av medstifterne av Bergen Center for Competition Law and Economics i 2011. Søgård har også deltatt i flere offentlige utvalg.

Ida Wolden Bache

Direktør, Norges Bank Pengepolitikk

Ida Wolden Bache er direktør for Norges Bank Pengepolitikk. Fra 2013 til 2015 var hun nestleder og senere direktør for Norges Bank Finansiell stabilitet. Hun har tidligere arbeidet som makroanalytiker i Handelsbanken og i Pengepolitisk avdeling i Norges Bank.

Annette Alstadsæter

Professor, NMBU

Annette Alstadsæter er professor i skatteøkonomi ved Handelshøyskolen, NMBU, og leder av Skatteforsk – Senter for skatte- og adferdsforskning. Hun forsker på spørsmål rundt lovlig og ulovlig skattetilpasning, skatteparadiser, ulikhet, og interaksjonen mellom selskap og eiere, har lang erfaring fra utvalgs- og nemndsarbeid og jobber mye med forskningsformidling.

Kristin Skogen Lund

Konsernsjef, Schibsted Media Group

Kristin Skogen Lund er konsernsjef i Schibsted. Hun har tidligere vært administrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), vært konserndirektør i Telenor, ledet flere Schibsted-selskaper og hatt stillinger i Coca-Cola, Unilever og den norske ambassaden i Madrid. Kristin Skogen Lund har vært president i NHO og har vært medlem av styrene til Ericsson og Orkla, blant andre. Hun har også vært medlem av The Global Commission on the Economy and Climate og The ILO Global Commission on the Future of Work. Hun har en MBA fra INSEAD og en bachelor fra University of Oregon.

Øystein Eriksen Søreide

Administrerende direktør, Abelia

Øystein Eriksen Søreide er administrerende direktør i Abelia, en viktig landsforening i NHO med oppdrag i å øke innovasjonstakten i Norge. Han har klart kunststykke å sikre seg verdifull kompetanse og erfaring fra offentlig sektor, næringslivet , politikken samt ideell sektor.

Olaf Thommessen

Administrerende direktør, SMB Norge

Olaf Thommessen er administrerende direktør i næringslivsorganisasjonen SMB Norge. Han har bakgrunn som politiker og var nestleder i Venstre fra 2004 til 2008. Thommessen er utdannet siviløkonom og har hatt lederstillinger i store virksomheter som Orkla, Nera og Storebrand, før han startet og bygget opp sitt eget konsulentselskap, Ethico.

Per Hove

Konsernsjef, Evry

Erfaring: Per Hove har mer enn 20 års erfaring fra lederroller i globale IT-selskap. Han kom til EVRY i 2015 som SVP Sales EVRY Norway og har også vært EVP, EVRY Digital Platform Services. Som administrerende direktør og direktør offentlig sektor for HCL Technologies var Per Hove ansvarlig for å bygge opp HCLs satsing I Norge. Han har også vært Country Manager for Oracle i Norge og Salgs og markedsdirektør for TietoEnator. Per Hove sitter også i styret for en rekke IT-selskap.

Utdannelse: Per Hove har en Master of Finance grad fra Handelshøyskolen BI.