Program

Dag 1

Klokkeslett Tema
09:00- Financial stability risks, monetary policy and the need for macro-prudential policy

Stefan Ingves (Sentralbanksjef i Sveriges Riksbank og leder av Baselkomitéen BCBS)

-10:20 Financial stability and macro-prudential policy: the European and Dutch experience to date

Saskia de Vries-van Ewijk (Direktør i den nederlandske sentralbanken)

Spørsmål og svar
10:20 - 10:35 Pause
10:35- Pengepolitikk og finansiell stabilitet: sentralbankens rolle

Ida Wolden Bache (Direktør i Pengepolitikk, Norges Bank)

Finanstilsynet om utsikten for finansiell stabilitet og bruken av makrotilsynsvirkemidler

Morten Baltzersen (Finanstilsynsdirektør)

-12:15 Finansiell stabilitet og makrotilsynsvirkemidler: forslag til ny sentralbanklov

Svein Gjedrem (Professor II ved NHH og leder for sentralbanklovutvalget)

Spørsmål og svar
12:15 - 13:15 Lunsj
13:15- Historisk oversikt over boligmarkedet og stabiliseringspolitikken

Ola Honningdal Grytten (Professor, NHH)

- 14:30 Hva er situasjonen i boligmarkedet og hvor stabilt er det?

Erling Røed Larsen (Professor II, BI)

Spørsmål og svar
14:30 - 14:50 Pause
14:50- Hva skjer med norsk økonomi om renten stiger mye?

Kjersti Haugland (Sjeføkonom, DNB Markets)

- -16:05 Hva om renten aldri øker? -Erfaringer fra Japan og relevans for Norge

Jan L. Andreassen (Sjeføkonom, EIKA gruppen)

Spørsmål og svar
16:05 - 16:15 Pause
16:15 - 17:00 Finansministerens time

Finansminister Siv Jensen (Finansdepartementet)

17:15 - 18:00 Aperitiff og utdeling av Prognoseprisen

Genaro Sucarrat, Førsteamanuensis (BI)

18:00 Middag