Program

Dag 1

Klokkeslett Tema
09:00 - 09:45 Finansministerens time

Finansminister Siv Jensen (Finansdepartementet)

09:45 - 10:00 Pause
10:00 - Financial stability risks, monetary policy and the need for macro-prudential policy

Stefan Ingves (Sentralbanksjef i Sveriges Riksbank og leder av Baselkomitéen BCBS)

- 11:20 Financial stability and macro-prudential policy: the European and Dutch experience to date

Saskia de Vries-van Ewijk (Direktør i den nederlandske sentralbanken)

Spørsmål og svar
11:20 - 11:35 Pause
11:35 - Pengepolitikk og finansiell stabilitet: sentralbankens rolle

Ida Wolden Bache (Direktør i Pengepolitikk, Norges Bank)

Finanstilsynet om utsikten for finansiell stabilitet og bruken av makrotilsynsvirkemidler

Morten Baltzersen (Finanstilsynsdirektør)

- 13:15 Finansiell stabilitet og makrotilsynsvirkemidler: forslag til ny sentralbanklov

Svein Gjedrem (Professor II ved NHH og leder for sentralbanklovutvalget)

13:15 - 14:15 Lunsj
14:15 - Historisk oversikt over boligmarkedet og stabiliseringspolitikken

Ola Honningdal Grytten (Professor, NHH)

- 15:30 Hva er situasjonen i boligmarkedet og hvor stabilt er det?

Erling Røed Larsen (Professor II, BI)

Spørsmål og svar
15:50 - Hva skjer med norsk økonomi om renten stiger mye?

Kjersti Haugland (Sjeføkonom, DNB Markets)

- 17:05 Hva om renten aldri øker? -Erfaringer fra Japan og relevans for Norge

Jan L. Andreassen (Sjeføkonom, EIKA gruppen)

Spørsmål og svar
17:15 - 18:00 Aperitiff og utdeling av Prognoseprisen

Genaro Sucarrat, Førsteamanuensis (BI)

18:00 Middag