Foredragsholdere

portrett_fin ny 1

Siv Jensen

Finansdepartementet

Siv Jensen tiltrådte som Finansminister i oktober 2013. Hun er diplomøkonom fra NHH og ledet Finanskomiteen på Stortinget fra 2001-2005. Jensen har vært leder i Fremskrittspartiet siden 2006.

dir_pressbild_Stefan_Ingves_136x190px_140918 ny1

Stefan Ingves

Sentralbanksjef i Sveriges Riksbank og leder av Baselkomitéen BCBS

Stefan Ingves ble ansatt som sentralbanksjef og styreformann for Sveriges Riksbank 1. januar 2006 med en ansettelsesperiode på seks år. Ingves mandatperiode er utvidet to ganger (6 år + 5 år) og utløper ved utgangen av 2022. Stefan Ingves har doktorgrad i økonomi. Tidligere har Ingves vært leder av IMFs monetære og finansielle systemavdeling, nestleder og direktør for Bankstøttenemden. Før det var han blant annet finansråd og leder av finansmarkedsavdelingen i Finansdepartementet.

vanewijk_portretfoto_tcm47-299553NY

Saskia de Vries-van Ewijk

Direktør i den nederlandske sentralbanken

Saskia de Vries-van Ewijk holds a PhD in financial economics. She is currently Head of the International Financial Architecture department at the Financial Stability division at the De Nederlansche Bank. Previously, she worked in Supervision Policy and she also has experience from the European Commission and the ECB. Her research concerns the banking industry after the credit crisis and issues related to banks’ choice of business model, their growth strategy, the way bank supervision is organized, and cross-border banking in the euro area.

Bilde

Ida Wolden Bache

Norges Bank

Ida Wolden Bache er direktør for Norges Bank Pengepolitikk. Fra 2013 til 2015 var hun nestleder og senere direktør for Norges Bank Finansiell stabilitet. Hun har tidligere arbeidet som makroanalytiker i Handelsbanken og i Pengepolitisk avdeling i Norges Bank. Bache har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo

Morten

Morten Baltzersen

Finanstilsynet

Morten Baltzersen er utdannet samfunnsøkonom fra universitetet i Oslo og har vært direktør for Finanstilsynet siden 2011. Han har tidligere vært ekspedisjonssjef i Finans- avdelingen i Finansdepartementet der han også har innehatt flere andre stillinger. Fra 2000-2002 ledet han markedsoperasjonsavdelingen i Norges Bank. Foto: CF-Wesenberg/Kolonihaven.no

svein_gjedrem_133x180NY

Svein Gjedrem

NHH og leder for sentralbanklovutvalget

Svein Gjedrem ledet arbeidet med en ny sentralbanklov. Svein Gjedrem er utdannet cand.oecon. fra Universitetet i Oslo. Han begynte i Finansdepartementet i 1975 og har hatt flere lederstillinger i departementet, blant annet som ekspedisjonssjef i økonomiavdelingen og finansråd. Finansråden er øverste embetsmann i finansdepartementet. Fra 1999–2010 var han sentralbanksjef og leder av Norges Banks Hovedstyre. Svein Gjedrem overtok som finansråd for andre gang fra 2011–2015. Nå er han professor II ved Norges Handelshøyskole og har flere styreverv, deriblant i Helse Bergen.

s1705

Ola Honningdal Grytten

NHH

Ola Honningdal Grytten er professor i økonomisk historie ved Norges Handelshøyskole. Grytten fullførte doktorgraden på NHH i 1994 og forskningen hans har vært innrettet mot å konstruere makroøkonomiske hovedserier for Norge flere hundre år tilbake i tid.  Grytten har skrevet flere bøker om norsk makroøkonomisk historie.

Larsen1

Erling Røed Larsen

Handelshøyskolen BI

Erling Røed Larsen er professor II i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI, seniorøkonom i Formuesforvaltning og forskningssjef i Eiendomsverdi AS. Forskningen hans har i hovedsak vært rettet inn mot boligmarkedet og måling av priser. Han er spaltist i Aftenposten og han har skrevet flere bøker som fremstiller samfunnsøkonomi på en lettfattelig måte.

SBF_4718_Haugland-945x1152

Kjersti Haugland

DNB Markets

Kjersti Haugland er sjeføkonom i DNB Markets. Hun har i tillegg syv års arbeidserfaring fra Norges Bank, der hun jobbet med både pengepolitikk og med finansiell stabilitet. Haugland er utdannet samfunnsøkonom, med mastergrad fra Norges Handelshøyskole og Universitat Pompeu Fabra.

Jan Andreassen

Jan L. Andreassen

Eika Gruppen

Jan L. Andreassen er sjeføkonom i Eika Gruppen og har gjennom et langt yrkesliv fått være med på alle opp- og nedturer i de norske kredittmarkedene siden dereguleringen av finansmarkedene på midten av 1980-tallet. Driver en blogg, @makroblogger, og skriver kronikker i ulike tidsskrifter og aviser.